CREIGHTON MODEL FERTILITYCARE SYSTEM

01. Czym jest Creighton Model FertilityCare System (CrMS)?

Creighton Model FertilityCare System jest to wystandaryzowana metoda obserwacji tzw. biomarkerów płodności (śluz szyjkowy, krwawienia, wydzieliny, długość faz) podczas cyklu miesiączkowego. Metoda ta pozwala w ustaleniu czasu płodności oraz niepłodności w cyklu, jak również może służyć do diagnostyki i oceny zdrowia ginekologicznego kobiety. Prawidłowo prowadzona karta obserwacji stanowi narzędzie diagnostyczne dla lekarza w NaProTECHNOLOGII.
CrMS może z powodzeniem być stosowany przez cały okres życia prokreacyjnego kobiety.

02. Dla kogo przeznaczony jest Model Creighton?

Creighton Model FertilityCare System przeznaczony jest dla każdej kobiety oraz małżeństwa przez cały okres życia prokreacyjnego.

W szczególności dla:
– małżeństwa z problemem niepłodności (karta obserwacji jest narzędziem diagnostycznym w NaProTECHNOLOGII),
– małżeństwa odkładające ciążę,
nastolatki,
– kobiety po porodzie/ocena powrotu płodności podczas karmienia piersią,
– po poronieniu,
– przy zaburzeniach miesiączkowania,
– po odstawieniu antykoncepcji,
przed menopauzą

03. Zastosowanie w NaProTECHNOLOGY®

Model Creighton jest wykorzystywany w  NaProTECHNOLOGII jako narzędzie diagnostyczne w leczeniu m.in. niepłodności, poronień, nieprawidłowych krwawień podczas cyklu, zaburzeń hormonalnych, zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS) oraz wielu innych schorzeń ginekologicznych. Na podstawie karty obserwacji oraz badań labolatoryjnych, lekarz (konsultant medyczny NaProTECHNOLOGII) podejmuje decyzję o postępowaniu medycznym.

04. Jak pracuję – schemat spotkań

Pierwsze spotkanie, to tzw. sesja wprowadzająca (Intro Session), podczas której omawiane są zagadnienia związane z fizjologią płodności oraz omawiane są zasady prowadzenia obserwacji. Zaleca się, aby w spotkaniach uczestniczyli obydwoje małżonkowie. 

Podczas kolejnych spotkań (Follow up) dokładnie, dzień po dniu omawiane są obserwacje kobiety, analizujemy kartę, oraz wprowadzane są instrukcje.


Proponowany schemat spotkań:
    – sesja wprowadzająca (Intro Session) – czas trwania spotkania ok 1,5 godz.,
  – pierwsze spotkanie omawiające kartę (1 Follow up) powinno odbyć się 2 tygodnie po sesji wprowadzającej – czas trwania spotkania ok 1,5 godz.,
    – 2-4 spotkania (2-4 FU) w odstępie co 2 tygodnie – czas trwania spotkania ok 1 godz.,
    – 5 FU odbywa się miesiąc po 4FU,
    – 6 i kolejne FU co ok 3 miesiące.

Jest to proponowany schemat spotkań, jednak zawsze indywidualnie ustalamy harmonogram. 

Uwaga, podczas wizyt nie interpretuję oraz nie zlecam  badań labolatoryjnych, to jest w zakresie kompetencji lekarza.